נעים מאד! מירב כנפו

תיכף מגיע לו ראש השנה, מגיע זמן של סיכומים וחשבון נפש.זה זמן של דיונים פנימיים. שבוע לפני, הראש כבר עסוק בדבר הבא.ואיזו נחמה זו, וקלות, ואושר רב, כמו גם סיפוק,יש ברגע הזה, בנוכחות. מלבדו לא צריכה דבר. עוד מילדות פחדתי שהקיץ נגמר, שהחופש מסתיים, שהקור מגיע.התעסקתי עוד מילדות במה שהיה ובמה שיהיה, מלבד מה שעכשיו.עם הזמן מגלים, שכל הזמן יש … Read More