לדלאי למה, יש מסר עבורך!

דאלי לאמה

משפט של הדאלי לאמה